बोर्डो 2019 एन प्राइमर

वितरण वेळ: वसंत 2022.

आपणास शिपमेंटच्या वेळी 2019 च्या बोर्डो "एन प्राइमर" वाइनसाठी स्वतंत्र इनव्हॉइस आकारले जाईल (अंदाजे एप्रिल 2022).

त्यावेळी कोणतीही व्हॅट / ड्यूटी फी जमा केली जाईल.

'एन प्राइमर' (वाईन फ्युचर्स) या शब्दाचा अर्थ असा आहे की दारू पिण्याच्या बॅरलमध्ये असताना, बाटली घेण्यापूर्वी, द्राक्षांचा हंगाम सर्वसामान्यांना जाहीर करण्यापूर्वी दीड वर्षांच्या आधीची गुंतवणूक म्हणून. प्राइमरी दरम्यान खरेदीचा मुख्य फायदा शक्यतो कमी किंमतीत खरेदी केल्यावर जेव्हा संपूर्ण वृद्ध वाइन पूर्ण किरकोळ किंमतीवर शेल्फला मारतो.

चाटो मार्गॉक्स 2019
चॅटेओ मार्गॉक्स 2019, चेतेऊ मार्गॉक्स, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Margaux
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 388.00
चाटेओ माउटन रॉथसचिल्ड पॉलिलॅक २०१.
चॅटेओ माउटन रॉथसचिल्ड पॉइलाक 2019, चॅटू माउटन रॉथशॉल्ड, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Mouton Rothschild
नियमित किंमत
€ 417.00
विक्री किंमत
€ 417.00
चाटो पॉन्टेट-कॅनेट पॉलॅक 2019
चाटेउ पोंटेट-कॅनेट पॉइलेक २०० â, चॅटॉ पोंटेट-कॅनेट, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Pontet-Canet
नियमित किंमत
€ 89.00
विक्री किंमत
€ 89.00
चाटॉ डी'अंग्लूडेट मार्गॉक्स 2019
चेते डी'अंग्लूडेट मार्गॉक्स २०१ 2019, चॅटॉ डी'अंग्लूडेट, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château d'Angludet
नियमित किंमत
€ 26.00
विक्री किंमत
€ 26.00
चाटेओ लॅफाइट रॉथस्चिल्ड पाउलॅक 2019
चॅटू लाफाइट रॉथस्चिल्ड पॉइलाक २०१â, चॅटू लाफाइट रॉथस्लाईड, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Lafite Rothschild
नियमित किंमत
€ 481.00
विक्री किंमत
€ 481.00
चाटेओ पामर मार्गॉक्स 2019
चॅटेओ पामर मार्गॉक्स 2019, चेतेउ पामर, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Palmer
नियमित किंमत
€ 189.00
विक्री किंमत
€ 189.00
चाटेओ चेवल ब्लँक २०१
चॅटेओ चेवल ब्लँक 2019, चेतेओ चेवल ब्लँक, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Cheval Blanc
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 432.00
चाटो फॅगरेस ग्रँड क्रू 2019
चॅटेओ फॅग्रेस ग्रँड क्रू २०१,, चेतेउ फॅग्रेस, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Faugères
नियमित किंमत
€ 30.00
विक्री किंमत
€ 30.00
चाटो हौट-ब्रायन 2019
चॅटेओ हौट-ब्रायन 2019, चेते हौट-ब्रायन, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Haut-Brion
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 333.00
चाटो डी'अर्ममेलॅक पॉलॅक 2019
चॅटेओ डी अरमेलहाक पॉईलॅक 2019, चॅटॉ डी'आर्ममेलहॅक, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château d'Armailhac
नियमित किंमत
€ 35.00
विक्री किंमत
€ 35.00
कॅरुएड्स डी लॅफाइट पौलॅक 2019
कॅरुएड्स डी लॅफाइट पाउलॅक 2019, चेतेऊ लॅफाइट रॉथसचिल्ड, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Lafite Rothschild
नियमित किंमत
€ 195.00
विक्री किंमत
€ 195.00
चाटेओ पेडेस्क्लेक्स पॉइलाक 2019
चेतेओ पेडेस्क्लॉक्स पॉइलाक २०१,, शेटिओ पेडेस्क्लेक्स, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Pedesclaux
नियमित किंमत
€ 30.00
विक्री किंमत
€ 30.00
इगो मार्गॉक्स 2019 बदला
ऑल्टर इगो मार्गॉक्स 2019, चेतेउ पामर, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Palmer
नियमित किंमत
€ 51.00
विक्री किंमत
€ 51.00
डोमेन डी शेवालीर पेसाक-लेगॉनन 2019
डोमेन डी शेवालीर पेसाक-लोगनन 2019, डोमेन डी शेवालीअर, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Domaine de Chevalier
नियमित किंमत
€ 46.00
विक्री किंमत
€ 46.00
डोमेन डी शेवालीर पेसाक-लेगॉनन ब्लँक 2019
पेसाक-लागॉन ब्लँक 2019, डोमेन डी शेवालीअर, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Domaine de Chevalier
नियमित किंमत
€ 68.00
विक्री किंमत
€ 68.00
चाटेऊ लिंच-मौसास पॉलिलॅक 2019
चॅटेओ लिंच-मौसास पॉलॅक 2019, चॅटू लिंच-मौसास, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Lynch-Moussas
नियमित किंमत
€ 29.00
विक्री किंमत
€ 29.00
चाटो डौझाक मार्गॉक्स २०१.
चॅटू डौझॅक मार्गॉक्स २०१â, चेतेऊ डोझाक, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Dauzac
नियमित किंमत
€ 29.00
विक्री किंमत
€ 29.00
चाटो डेस्मीरईल मार्गॉक्स 2019
चॅटेओ देस्मिराईल मार्गॉक्स २०१,, चेतेउ देस्मिराईल, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Desmirail
नियमित किंमत
€ 29.00
विक्री किंमत
€ 29.00
एल'एस्प्रिट डी शेवालीर पेसाक-लेगॉनन 2019
एल'एस्प्रिट डी शेवालीर पेसाक-लोगनन 2019, डोमेन डी शेवालीअर, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Domaine de Chevalier
नियमित किंमत
€ 17.00
विक्री किंमत
€ 17.00
चाटेओ लॅर्राइव्हट हौट-ब्रायन 2019
चॅटेओ लॅर्राइव्हट हौट-ब्रायन २०१,, चेतेओ लॅरिवेत हॉट-ब्रायन, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Larrivet Haut-Brion
नियमित किंमत
€ 28.00
विक्री किंमत
€ 28.00
चाटो गॅझिन पोमरोल 2019
चॅटेओ गॅझिन पोमरोल 2019, चेतेओ गाझिन, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Gazin
नियमित किंमत
€ 60.00
विक्री किंमत
€ 60.00
चॅटू लिंच-बेजेस 2019
चॅटेओ लिंच-बेजेस 2019, चेतेऊ लिंच-बेजेस, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Lynch-Bages
नियमित किंमत
€ 77.00
विक्री किंमत
€ 77.00
व्हर्जिनिया डी वलेंद्रौड ग्रँड क्रू 2019
व्हर्जिनिया डी वलेंद्रौद ग्रँड क्रू 2019, चेतेओ वलेंद्रौद, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Valandraud
नियमित किंमत
€ 28.00
विक्री किंमत
€ 28.00
चॅटू दुहार्ट-मिलॉन पाउलॅक 2019
चॅटेओ दुहार्ट-मिलॉन पाउलॅक 2019, चॅट्यू दुहार्ट-मिलॉन, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Duhart-Milon
नियमित किंमत
€ 59.00
विक्री किंमत
€ 59.00
सॉटरनेस बरसाक 2019
सॉटरनेस बार्साक 2019, चेतेउ कौटे, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Coutet
नियमित किंमत
€ 32.00
विक्री किंमत
€ 32.00
चाटेओ फोम्ब्रायूज ग्रँड क्रू 2019
चॅटेओ फोम्ब्रायूज ग्रँड क्रू 2019, चेतेओ फोंब्रायूजे, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Fombrauge
नियमित किंमत
€ 23.00
विक्री किंमत
€ 23.00
पॅगोड्स डी कॉस 2019
पॅगोड्स डी कॉस 2019, कॉस डी इस्टॉर्नल, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Cos d'Estournel
नियमित किंमत
€ 35.00
विक्री किंमत
€ 35.00
चाटेओ डी फिझल पेसाक-लेगॉनन 2019
चॅटेओ डी फिझल पेसाक-लॅग्गन 2019, चॅटू डी फिझल, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château de Fieuzal
नियमित किंमत
€ 27.00
विक्री किंमत
€ 27.00
चाटेओ डी फिझल ब्लँक 2019
चॅटेओ डी फिझल ब्लँक 2019, चेतेउ डी फिझल, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château de Fieuzal
नियमित किंमत
€ 40.00
विक्री किंमत
€ 40.00
चाटॉ क्विनाल्ट एल एन्क्लोस ग्रँड क्रू 2019
चॅटेओ क्विनाल्ट एल एन्क्लोस ग्रँड क्रू २०१,, चेतेउ क्विनाल्ट एन्क्लोस, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Quinault l'Enclos
नियमित किंमत
€ 29.00
विक्री किंमत
€ 29.00
चाटेओ बेचेवेल सेंट-ज्युलियन 2019
चॅट्यू बेचेवेल सेंट-ज्युलियन 2019, चॅट्यू बेचेव्हेल, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Beychevelle
नियमित किंमत
€ 64.00
विक्री किंमत
€ 64.00
चाटेउ डू ग्लाना सेंट-ज्युलियन 2019
चॅटू डू ग्लाना सेंट-ज्युलियन 2019, चेतेऊ डू ग्लाना, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château du Glana
नियमित किंमत
€ 19.00
विक्री किंमत
€ 19.00
चाटेओ मालार्टिक-लग्राव्हिएर पेसाक-लेगॉनन 2019
चेतेओ मालार्टिक-लाग्रॅव्हिएर पेसाक-लोगनान २०१ 2019, चॅटेओ मालार्टिक-लगरावीयर, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Malartic-Lagravière
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 32.00
चाटेओ बॉयड-कॅन्टेनाक मार्गॉक्स २०१.
चॅटेओ बॉयड-कॅन्टेनाक मार्गॉक्स २०१,, चेतेओ बॉयड-कॅन्टेनाक, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Boyd-Cantenac
नियमित किंमत
€ 36.00
विक्री किंमत
€ 36.00
चाटेऊ लाँगोआ बार्टन 2019
चॅटेओ लाँगोआ बार्टन 2019, चेतेऊ लाँगोआ बार्टन, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Langoa Barton
नियमित किंमत
€ 34.00
विक्री किंमत
€ 34.00
चाटू डक्रू-बौकैलो २०१ 2019
चॅट्यू डक्रू-बौकैलो २०१ 2019, डक्रू-ब्यूकैलो, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Ducru-Beaucaillou
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 134.00
व्हर्जिनिया डी वलेंद्रौद बोर्डो ब्लांक 2019
व्हर्जिनिया डी वलेंद्रौद बोर्डो ब्लांक 2019, चेतेओ वलेंद्रॉड, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Valandraud
नियमित किंमत
€ 19.00
विक्री किंमत
€ 19.00
ले पेटिट मौटन डी माउटन रॉथसचिल्ड 2019
ले पेटिट मौटन डी माउटन रॉथस्लाईड 2019, चेतेउ माउटन रॉथशॉल्ड, वेव्हिनो.स्टोर
Vendor
Château Mouton Rothschild
नियमित किंमत
€ 165.00
विक्री किंमत
€ 165.00
चाटेओ वलेंद्रौद ग्रँड क्रू 2019
चॅटेओ वलेंद्रौद ग्रँड क्रू 2019, चेतेओ वलेंद्रौद, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château Valandraud
नियमित किंमत
€ 106.00
विक्री किंमत
€ 106.00
चाटेओ एल इव्हॅंगिले पोमरोल 2019
चॅटेओ एल'वाँगिले पोमरोल २०१०, चॅटॉ ला'व्हॅन्गाईल, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Château l'Évangile
नियमित किंमत
€ 181.00
विक्री किंमत
€ 181.00