बोर्डो 2019 एन प्राइमर

वितरण वेळ: वसंत 2022.

आपणास शिपमेंटच्या वेळी 2019 च्या बोर्डो "एन प्राइमर" वाइनसाठी स्वतंत्र इनव्हॉइस आकारले जाईल (अंदाजे एप्रिल 2022).

त्यावेळी कोणतीही व्हॅट / ड्यूटी फी जमा केली जाईल.

'एन प्राइमर' (वाईन फ्युचर्स) या शब्दाचा अर्थ असा आहे की दारू पिण्याच्या बॅरलमध्ये असताना, बाटली घेण्यापूर्वी, द्राक्षांचा हंगाम सर्वसामान्यांना जाहीर करण्यापूर्वी दीड वर्षांच्या आधीची गुंतवणूक म्हणून. प्राइमरी दरम्यान खरेदीचा मुख्य फायदा शक्यतो कमी किंमतीत खरेदी केल्यावर जेव्हा संपूर्ण वृद्ध वाइन पूर्ण किरकोळ किंमतीवर शेल्फला मारतो.

चाटो पॉन्टेट-कॅनेट पॉलॅक 2019
चाटेउ पोंटेट-कॅनेट पॉइलेक २०० â, चॅटॉ पोंटेट-कॅनेट, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅटॉ पोंटेट-कॅनेट
नियमित किंमत
€ 113.50
विक्री किंमत
€ 113.50
चाटो मार्गॉक्स 2019
चॅटेओ मार्गॉक्स 2019, चेतेऊ मार्गॉक्स, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅट्यू मार्गॉक्स
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 388.00
चाटेओ माउटन रॉथसचिल्ड पॉलिलॅक २०१.
चॅटेओ माउटन रॉथसचिल्ड पॉइलाक 2019, चॅटू माउटन रॉथशॉल्ड, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅट्यू माउटन रॉथसचिल्ड
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 417.00
चाटॉ डी'अंग्लूडेट मार्गॉक्स 2019
चेते डी'अंग्लूडेट मार्गॉक्स २०१ 2019, चॅटॉ डी'अंग्लूडेट, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चाटे डी'अंग्लूडेट
नियमित किंमत
€ 30.20
विक्री किंमत
€ 30.20
चॅटू लिंच-बेजेस 2019
चॅटेओ लिंच-बेजेस 2019, चेतेऊ लिंच-बेजेस, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅटू लिंच-बेजेस
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 80.00
चाटेओ लॅफाइट रॉथस्चिल्ड पाउलॅक 2019
चॅटू लाफाइट रॉथस्चिल्ड पॉइलाक २०१â, चॅटू लाफाइट रॉथस्लाईड, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅटू लाफाइट रॉथसचिल्ड
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 481.00
चाटेओ पामर मार्गॉक्स 2019
चॅटेओ पामर मार्गॉक्स 2019, चेतेउ पामर, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅटू पामर
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 189.00
चाटो डौझाक मार्गॉक्स २०१.
चॅटू डौझॅक मार्गॉक्स २०१â, चेतेऊ डोझाक, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅटू दौझाक
नियमित किंमत
€ 37.10
विक्री किंमत
€ 37.10
चाटेओ चेवल ब्लँक २०१
चॅटेओ चेवल ब्लँक 2019, चेतेओ चेवल ब्लँक, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चेटो चेवल ब्लॅंक
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 432.00
चाटो हौट-ब्रायन 2019
चॅटेओ हौट-ब्रायन 2019, चेते हौट-ब्रायन, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅटू हौट-ब्रायन
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 333.00
इगो मार्गॉक्स 2019 बदला
ऑल्टर इगो मार्गॉक्स 2019, चेतेउ पामर, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅटू पामर
नियमित किंमत
€ 59.00
विक्री किंमत
€ 59.00
चाटो फॅगरेस ग्रँड क्रू 2019
चॅटेओ फॅग्रेस ग्रँड क्रू २०१,, चेतेउ फॅग्रेस, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅटू फॅगरेस
नियमित किंमत
€ 34.00
विक्री किंमत
€ 34.00
चाटॉ डी'अर्ममेलॅक पॉलॅक 2019
चॅटेओ डी अरमेलहाक पॉईलॅक 2019, चॅटॉ डी'आर्ममेलहॅक, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅट्यू डी अरमेलहेक
नियमित किंमत
€ 42.70
विक्री किंमत
€ 42.70
कॅरुएड्स डी लॅफाइट पौलॅक 2019
कॅरुएड्स डी लॅफाइट पाउलॅक 2019, चेतेऊ लॅफाइट रॉथसचिल्ड, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅटू लाफाइट रॉथसचिल्ड
नियमित किंमत
€ 240.00
विक्री किंमत
€ 240.00
आयल डी'अर्जेंट ब्लांक बोर्डो 2019
आयले डी'अर्जेंट ब्लांक बोर्डेक्स 2019, चेतेउ माउटन रॉथशॉल्ड, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅट्यू माउटन रॉथसचिल्ड
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 67.00
चाटेओ पेडेस्क्लेक्स पॉइलाक 2019
चेतेओ पेडेस्क्लॉक्स पॉइलाक २०१,, शेटिओ पेडेस्क्लेक्स, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चाटेओ पेडेस्क्लेक्स
नियमित किंमत
€ 35.30
विक्री किंमत
€ 35.30
पॅगोड्स डी कॉस 2019
पॅगोड्स डी कॉस 2019, कॉस डी इस्टॉर्नल, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
कॉस डी एस्टोरनेल
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 43.90
डोमेन डी शेवालीर पेसाक-लेगॉनन 2019
डोमेन डी शेवालीर पेसाक-लोगनन 2019, डोमेन डी शेवालीअर, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
डोमेन डी शेवालीअर
नियमित किंमत
€ 57.30
विक्री किंमत
€ 57.30
डोमेन डी शेवालीर पेसाक-लेगॉनन ब्लँक 2019
पेसाक-लागॉन ब्लँक 2019, डोमेन डी शेवालीअर, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
डोमेन डी शेवालीअर
नियमित किंमत
€ 86.00
विक्री किंमत
€ 86.00
चाटेऊ लिंच-मौसास पॉलिलॅक 2019
चॅटेओ लिंच-मौसास पॉलॅक 2019, चॅटू लिंच-मौसास, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅटू लिंच-मूससस
नियमित किंमत
€ 32.90
विक्री किंमत
€ 32.90
चाटो डेस्मीरईल मार्गॉक्स 2019
चॅटेओ देस्मिराईल मार्गॉक्स २०१,, चेतेउ देस्मिराईल, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅट्यू देस्मिराईल
नियमित किंमत
€ 32.90
विक्री किंमत
€ 32.90
एल'एस्प्रिट डी शेवालीर पेसाक-लेगॉनन 2019
एल'एस्प्रिट डी शेवालीर पेसाक-लोगनन 2019, डोमेन डी शेवालीअर, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
डोमेन डी शेवालीअर
नियमित किंमत
€ 21.00
विक्री किंमत
€ 21.00
चाटेओ लॅर्राइव्हट हौट-ब्रायन 2019
चॅटेओ लॅर्राइव्हट हौट-ब्रायन २०१,, चेतेओ लॅरिवेत हॉट-ब्रायन, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चाटेओ लॅर्राइव्हट हौट-ब्रायन
नियमित किंमत
€ 28.00
विक्री किंमत
€ 28.00
चाटो गॅझिन पोमरोल 2019
चॅटेओ गॅझिन पोमरोल 2019, चेतेओ गाझिन, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅटू गाझिन
नियमित किंमत
€ 73.20
विक्री किंमत
€ 73.20
चाटेओ मालार्टिक-लग्राव्हिएर पेसाक-लेगॉनन 2019
चेतेओ मालार्टिक-लाग्रॅव्हिएर पेसाक-लोगनान २०१ 2019, चॅटेओ मालार्टिक-लगरावीयर, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चेतेओ मालार्टिक-लग्रावीअर
नियमित किंमत
€ 32.00
विक्री किंमत
€ 32.00
चाटू डक्रू-बौकैलो २०१ 2019
चॅट्यू डक्रू-बौकैलो २०१ 2019, डक्रू-ब्यूकैलो, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
डक्रू-बौकैलोउ
नियमित किंमत
€ 134.00
विक्री किंमत
€ 134.00
व्हर्जिनि डी वलेंद्रौड ग्रँड क्रू 2019
व्हर्जिनिया डी वलेंद्रौद ग्रँड क्रू 2019, चेतेओ वलेंद्रौद, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅट्यू वलेंद्रौद
नियमित किंमत
€ 33.00
विक्री किंमत
€ 33.00
ले पेटिट मौटन डी माउटन रॉथसचिल्ड 2019
ले पेटिट मौटन डी माउटन रॉथस्लाईड 2019, चेतेउ माउटन रॉथशॉल्ड, वेव्हिनो.स्टोर
विक्रेता
चॅट्यू माउटन रॉथसचिल्ड
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 165.00
चॅटू दुहार्ट-मिलॉन पाउलॅक 2019
चॅटेओ दुहार्ट-मिलॉन पाउलॅक 2019, चॅट्यू दुहार्ट-मिलॉन, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅट्यू डार्ट-मिलॉन
नियमित किंमत
€ 72.00
विक्री किंमत
€ 72.00
सॉटरनेस बरसाक 2019
सॉटरनेस बार्साक 2019, चेतेउ कौटे, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चातेऊ कोऊट
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 32.00
ऑसोन सेंट-एमिलियन ग्रँड क्रू 2019
ऑसोन सेंट-ilमिलियन ग्रँड क्रू 2019, चेतेउ ऑसोन, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅट्यू ऑसोन
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 497.00
चॅटू कौटे 2019 सॉटर्नेस
चॅटू कौटे 2019 सॉटर्नेस
विक्रेता
चाटू कौटेट - बारसाक
नियमित किंमत
€ 39.00
विक्री किंमत
€ 39.00
पॅव्हिलॉन रौज डू चेटिओ मार्गॉक्स 2019
पॅव्हिलॉन रौज डू चेटिओ मार्गॉक्स 2019
विक्रेता
चॅट्यू मार्गॉक्स
नियमित किंमत
€ 175.00
विक्री किंमत
€ 175.00
एल'एस्प्रिट डी शेवालीर पेसाक-लेगॉनन ब्लँक 2019
एल'एस्प्रिट डी शेवालीर पेसाक-लेगॉनन ब्लँक 2019
विक्रेता
डोमेन डी शेवालीअर
नियमित किंमत
€ 21.00
विक्री किंमत
€ 21.00
चाटेओ फोम्ब्रायूज ग्रँड क्रू 2019
चॅटेओ फोम्ब्रायूज ग्रँड क्रू 2019, चेतेओ फोंब्रायूजे, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅटॉ फोम्ब्रॉज
नियमित किंमत
€ 28.00
विक्री किंमत
€ 28.00
चाटेओ डी फिझल पेसाक-लेगॉनन 2019
चॅटेओ डी फिझल पेसाक-लॅग्गन 2019, चॅटू डी फिझल, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चाटेउ डी फिझल
नियमित किंमत
€ 32.90
विक्री किंमत
€ 32.90
चाटो डी फिझल ब्लॅंक 2019
चॅटेओ डी फिझल ब्लँक 2019, चेतेउ डी फिझल, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चाटेउ डी फिझल
नियमित किंमत
€ 48.80
विक्री किंमत
€ 48.80
चाटेओ क्विनाल्ट एल एन्क्लोस ग्रँड क्रू 2019
चॅटेओ क्विनाल्ट एल एन्क्लोस ग्रँड क्रू २०१,, चेतेउ क्विनाल्ट एन्क्लोस, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅटॉ क्विनाल्ट एन्क्लोस
नियमित किंमत
€ 35.00
विक्री किंमत
€ 35.00
चाटेओ बेचेवेल सेंट-ज्युलियन 2019
चॅट्यू बेचेवेल सेंट-ज्युलियन 2019, चॅट्यू बेचेव्हेल, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅट्यू बीचेवेल
नियमित किंमत
€ 76.50
विक्री किंमत
€ 76.50
चाटो डू ग्लाना सेंट-ज्युलियन 2019
चॅटू डू ग्लाना सेंट-ज्युलियन 2019, चेतेऊ डू ग्लाना, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
चॅटू डू ग्लाना
नियमित किंमत
€ 20.70
विक्री किंमत
€ 20.70