स्लोव्हेनियन वाइन

Batic गुलाब 2019
Batic गुलाब 2019,Batič, wevino.store
विक्रेता
Batič
नियमित किंमत
€ 14.70
विक्री किंमत
€ 14.70
मुलिट रेडीस 2017
मुलिट रेडी २०१ 2016, मुलिट, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
मुलिट
नियमित किंमत
€ 24.00
विक्री किंमत
€ 24.00
जाकोन्सिक कॅरोलिना आरडेका 2016
जाकोनीस कॅरोलिना रेडीआ २०१,, जॅकोनिस, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
Jakončič
नियमित किंमत
€ 30.00
विक्री किंमत
€ 30.00
Zanut सॉविग्नॉन 2016
Zanut सॉविग्नॉन २०१ 2016,Zanut, wevino.store
विक्रेता
Zanut
नियमित किंमत
€ 15.50
विक्री किंमत
€ 15.50
Batic एंजल ग्रँड कुवे व्हाइट 2017
Batič एंजल ग्रँड कुवे व्हाइट 2017,Batič, wevino.store
विक्रेता
Batič
नियमित किंमत
€ 27.00
विक्री किंमत
€ 27.00
रोजाक 'रेनेरो' 2015
रोजाक 'रेनेरो' 2015, रोजॅक, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
रोजाक
नियमित किंमत
€ 45.00
विक्री किंमत
€ 45.00
तोमाझ प्रिन्सिक Rebula 2017
तोमा प्रिन्सी Rebula 2018, टोमा प्रिन्सी, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
तोमा प्रिन्सी
नियमित किंमत
€ 12.00
विक्री किंमत
€ 12.00
जाकोन्सिक मेरलोट 2018
जॅकोनी मेर्लोट 2018, जॅकोनिस, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
Jakončič
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 12.00
जॅकोनी कॅरोलिना नोअर २०१
जॅकोनी कॅरोलिना नोअर २०१ 2016, जॅकोनिस, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
Jakončič
नियमित किंमत
€ 45.00
विक्री किंमत
€ 45.00
Movia पिनोट नोअर 2013
Movia पिनोट नोअर २०१,,Movia, wevino.store
विक्रेता
Movia
नियमित किंमत
€ 43.00
विक्री किंमत
€ 43.00
Batic कॅबर्नेट फ्रॅंक 2017
Batič कॅबर्नेट फ्रँक 2017,Batič, wevino.store
विक्रेता
Batič
नियमित किंमत
€ 22.00
विक्री किंमत
€ 22.00
तोमाझ प्रिन्सिक मिहेल नोअर २०१ 2016
टोमाž प्रिन्सी मिहेल नोअर 2017, टोमा प्रिन्सी, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
तोमा प्रिन्सी
नियमित किंमत
€ 18.00
विक्री किंमत
€ 18.00
Zanut मेरलोट 2018
Zanut मर्लोट २०१,,Zanut, wevino.store
विक्रेता
Zanut
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 12.00
Movia Sivi Ambra Grigio 2017
Movia Sivi Ambra Grigio 2017,Movia, wevino.store
विक्रेता
Movia
नियमित किंमत
€ 22.00
विक्री किंमत
€ 22.00
लाव्हरेन्सिक कुवे रुज २०१
Lavrenčič Cuvee Rouge 2016, Lavrenčič, wevino.store
विक्रेता
Lavrenčič
नियमित किंमत
€ 25.00
विक्री किंमत
€ 25.00
लॅव्हरेन्सिक पिनोट ग्रिस 2018
Lavrenčič Pinot Gris 2018, Lavrenčič, wevino.store
विक्रेता
Lavrenčič
नियमित किंमत
€ 9.00
विक्री किंमत
€ 9.00
तोमाझ प्रिंसिक मिशेल रीडिस 2015
टोमाž प्रिन्सी मिहेल रेडी २०१ 2017, टोमा प्रिन्सी, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
तोमा प्रिन्सी
नियमित किंमत
€ 18.00
विक्री किंमत
€ 18.00
जाकोन्सिक उव्हिया 2017
जाकोनीया उव्हिया २०१,, जकोनिस, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
Jakončič
नियमित किंमत
€ 23.00
विक्री किंमत
€ 23.00
जाकोन्सिक कॅरोलिना बेला 2017
जाकोनिस कॅरोलिना बेला २०१,, जकोनिस, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
Jakončič
नियमित किंमत
€ 18.80
विक्री किंमत
€ 18.80
Zanut Rebula 2018
Zanut Rebula 2018,Zanut, wevino.store
विक्रेता
Zanut
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 11.00
Zanut झकाज 2015
Zanut झकाज 2018,Zanut, wevino.store
विक्रेता
Zanut
नियमित किंमत
€ 11.00
विक्री किंमत
€ 11.00
Batic एंजल ग्रान्डे कुवी २०१
Batič एंजेल ग्रान्डे कुवी २०१,,Batič, wevino.store
विक्रेता
Batič
नियमित किंमत
€ 34.00
विक्री किंमत
€ 34.00
लॅव्हरेन्सिक Rebula क्लासिक
Lavrenčič Rebula क्लासिक, लॅव्हरेनिस, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
Lavrenčič
नियमित किंमत
€ 25.00
विक्री किंमत
€ 25.00
जाकोन्सिक मोझॅक ब्रूट
जॅकोनिस मोज़ेक ब्रूट, जाकोनिस, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
Jakončič
नियमित किंमत
€ 17.50
विक्री किंमत
€ 17.50
जाकोन्सिक कॅरोलिना Rebula 2016
Jakončič Carolina Rebula 2016, जॅकोनिस, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
Jakončič
नियमित किंमत
€ 33.50
विक्री किंमत
€ 33.50
Batic मेरलोट 2017
Batič Merlot 2017,Batič, wevino.store
विक्रेता
Batič
नियमित किंमत
€ 19.60
विक्री किंमत
€ 19.60
Batic Sivi पिनोट 2018
Batič Sivi पिनॉट 2017,Batič, wevino.store
विक्रेता
Batič
नियमित किंमत
€ 22.00
विक्री किंमत
€ 22.00
Zanut Merlot Brjac 2009
Zanut Merlot Brjač 2009,Zanut, wevino.store
विक्रेता
Zanut
नियमित किंमत
€ 41.50
विक्री किंमत
€ 41.50
Movia Veliko Rdece 2010
Movia वेलिको रेडी २०१०,Movia, wevino.store
विक्रेता
Movia
नियमित किंमत
€ 41.70
विक्री किंमत
€ 41.70
Movia वेलिको बेलो 2011
Movia वेलिको बेलो २०११,Movia, wevino.store
विक्रेता
Movia
नियमित किंमत
€ 25.00
विक्री किंमत
€ 25.00
विना कुक पिनोट नॉर 2018
वीना Pinuk पिनोट नॉयर 2018, वीना Čuk, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
Vina Čuk
नियमित किंमत
€ 13.00
विक्री किंमत
€ 13.00
विना कुक झेलेन 2017
Vina Čuk Zelen 2018, Vina inauk, wevino.store
विक्रेता
Vina Čuk
नियमित किंमत
€ 10.00
विक्री किंमत
€ 10.00
लाव्हरेन्सिक गुलाब 2018
Lavrenčič गुलाब 2018, Lavrenčič, wevino.store
विक्रेता
Lavrenčič
नियमित किंमत
€ 9.00
विक्री किंमत
€ 9.00
Batic Rebula 2018
Batič Rebula 2018,Batič, wevino.store
विक्रेता
Batič
नियमित किंमत
€ 13.50
विक्री किंमत
€ 13.50
Batic मालवाजा 2018
Batič मालवाजा 2018,Batič, wevino.store
विक्रेता
Batič
नियमित किंमत
€ 14.80
विक्री किंमत
€ 14.80
तोमाझ प्रिन्सिक कॅबर्नेट सॉविग्नॉन 2018
टोमॅ प्रिन्सी कॅबर्नेट सॉव्हिगनॉन 2018, टोमा प्रिन्सी, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
तोमा प्रिन्सी
नियमित किंमत
€ 10.50
विक्री किंमत
€ 10.50
एडी सिमिकिक मालवासिया 2017
Edi Simčič मालवासिया 2018,Edi Simčič, wevino.store
विक्रेता
Edi Simčič
नियमित किंमत
€ 18.00
विक्री किंमत
€ 18.00
एडी सिमिकिक ड्युएट लेक्स 2014
Edi Simčič ड्युएट लेक्स २०१,,Edi Simčič, wevino.store
विक्रेता
Edi Simčič
नियमित किंमत
€ 45.90
विक्री किंमत
€ 45.90
फर्डिनांड पिनोट ग्रिझिओ 2018
फर्डिनांड पिनोट ग्रिझिओ 2018, फर्डिनँड, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
फर्डिनांड
नियमित किंमत
€ 10.00
विक्री किंमत
€ 10.00
ग्रॉस रेसलिंग 2017
ग्रॉस रेसलिंग 2017, ग्रॉस, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
एकूण
नियमित किंमत
€ 19.90
विक्री किंमत
€ 19.90