वितरण

प्रीमिटिव्हो मंदूरिया झोला 2017
प्रीमिटिव्हो मंदूरिया झोला 2017, विग्नेती डेल सालेंटो, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Vigneti del Salento
नियमित किंमत
€ 9.00
विक्री किंमत
€ 9.00
Batic गुलाब 2019
Batic गुलाब 2019,Batič, wevino.store
Vendor
Batič
नियमित किंमत
€ 14.70
विक्री किंमत
€ 14.70
कॅनेस नीरो दि ट्रोया 2016
कॅनेस नीरो दि ट्रॉआ 2016, कॅन्टिना डायोमेड, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Cantina Diomede
नियमित किंमत
€ 23.00
विक्री किंमत
€ 23.00
कॅम्पो मरिना प्रिमिटिव्हो मंदूरिया 2017
कॅम्पो मरिना प्रिमिटिव्हो मांदुरिया 2017, लुसकेर्ली, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Luccarelli
नियमित किंमत
€ 11.50
विक्री किंमत
€ 11.50
सीए 'देई फ्रेटी ब्रोलेटिनो 2018
सीए 'देई फ्रेटी ब्रोलेटिनो 2018, सीए' देई फ्रेटी, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Ca' dei Frati
नियमित किंमत
€ 16.00
विक्री किंमत
€ 14.00
नाटिव्ह इरेमो सॅन क्विरिको २०१
नाटिव्ह इरेमो सॅन क्विरिको २०१,, नातिव, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Nativ
नियमित किंमत
€ 24.00
विक्री किंमत
€ 18.00
मालवासिया नेरा झोला 2018
मालवासिया नेरा झोला 2018, विग्नेती डेल सालेंटो, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Vigneti del Salento
नियमित किंमत
€ 9.00
विक्री किंमत
€ 9.00
फिन्का बकरा ताबा 2017
फिन्का बकारा ताबा 2017, फिन्का बकारा, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Finca Bacara
नियमित किंमत
€ 12.50
विक्री किंमत
€ 12.50
Ca 'देई फ्रेटी I फ्रेटी लुगाना 2019
Ca 'देई फ्रेटी I फ्रेटी लुगाना 2019, Ca' देई फ्रेटी, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Ca' dei Frati
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 13.40
प्रीमिटिवो रितारडारिओ 2018
प्रीमिटिव्हो रिटारडॅरिओ 2018, कॅन्टिना सवा, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Cantina Sava
नियमित किंमत
€ 10.00
विक्री किंमत
€ 10.00
जियोस्टी रोझेलिया प्रॉसको 2018
जियोस्टी रोझलिया प्रॉसको 2018, गियस्टी, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Giusti
नियमित किंमत
€ 8.80
विक्री किंमत
€ 8.80
जाकोन्सिक कॅरोलिना आरडेका 2016
जाकोनीस कॅरोलिना रेडीआ २०१,, जॅकोनिस, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Jakončič
नियमित किंमत
€ 27.90
विक्री किंमत
€ 27.90
सीए 'देई फ्रेटी रोंचेडॉन 2016
सीए 'देई फ्रेटी रोंचेडोन २०१,, सीए' देई फ्रेटी, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Ca' dei Frati
नियमित किंमत
€ 14.90
विक्री किंमत
€ 14.90
लिव्हिओ फेलुगा तेरे अल्टे 2017
लिव्हिओ फेलुगा तेरे अल्टे 2017, लिव्हिओ फेलुगा, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Livio Felluga
नियमित किंमत
€ 42.00
विक्री किंमत
€ 42.00
मार डी फ्रेड्स अल्बेरिनो 2018
मार डी फ्रेड्स अल्बेरिनो 2018, मार दे फ्रेड्स, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Mar de Frades
नियमित किंमत
€ 15.00
विक्री किंमत
€ 15.00
लिव्हिओ फेलुगा शॅरिस 2018
लिव्हिओ फेलुगा शॅरिस 2018, लिव्हिओ फेलुगा, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Livio Felluga
नियमित किंमत
€ 12.00
विक्री किंमत
€ 12.00
क्लॉस डी लॉस सिएटे २०१
क्लॉस डी लॉस सिएटे २०१,, क्लोस डे लॉस सिएटे, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Clos de los Siete
नियमित किंमत
€ 20.70
विक्री किंमत
€ 15.00
पियरे 0% व्हाइट स्पार्कलिंग
पियरे 0% व्हाइट स्पार्कलिंग, पियरे शेव्हिन, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
PIERRE CHAVIN
नियमित किंमत
€ 8.00
विक्री किंमत
€ 8.00
झब्बू इल पासो नेरेलो मस्कलिस - नीरो डी'अव्होला 2018
झब्बू एल पासो नेरेलो मस्कलिस - नीरो डी'अव्होला 2018, जाबू, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Zabu
नियमित किंमत
€ 9.00
विक्री किंमत
€ 9.00
जाकोन्सिक उव्हिया 2017
जाकोनीया उव्हिया २०१,, जकोनिस, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Jakončič
नियमित किंमत
€ 23.00
विक्री किंमत
€ 23.00
फिन्का बकरा येया 2018
फिन्का बकारा येया 2018, फिन्का बकारा, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Finca Bacara
नियमित किंमत
€ 8.50
विक्री किंमत
€ 8.50
फुडी दी गुआग्नानो डायसियांची प्रीमिटिव्हो 2017
फूदी दि गुआग्नानो डायसियानी प्रीमिटिव्हो 2017, फूडी दी गुआग्नानो, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Feudi di Guagnano
नियमित किंमत
€ 12.00
विक्री किंमत
€ 12.00
फॅन्टीनेल वन अँड ओन्ली रोझ ब्रूट 2018
फॅन्टीनेल वन अँड ओन्ली रोझ ब्रूट 2018, फॅन्टीनेल, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Fantinel
नियमित किंमत
€ 10.20
विक्री किंमत
€ 10.20
ज्युस्टि असोलो प्रोसेको सुपीरियर ब्रट
गियुस्टि असोलो प्रोसेको सुपीरियर ब्रट, ग्युस्टि, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Giusti
नियमित किंमत
€ 12.00
विक्री किंमत
€ 12.00
प्रीमिटिव्हो - मेरलोट झोला 2018
प्रीमिटिव्हो - मर्लोट झोला 2018, विग्नेती डेल सालेंटो, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Vigneti del Salento
नियमित किंमत
€ 10.00
विक्री किंमत
€ 10.00
अ‍ॅग्लियानिको डेल व्हल्चर पियानो डेल सेरो २०१ 2016
अ‍ॅग्लियानिको डेल व्हल्चर पियानो डेल सेरो २०१ 2016
Vendor
Vigneti del Vulture
नियमित किंमत
€ 16.00
विक्री किंमत
€ 16.00
कॅम्पो मारिनो मालवासिया नेरा सालेंटो 2017
कॅम्पो मारिनो मालवासिया नेरा सालेन्टो 2017, लुसकेर्ली, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Luccarelli
नियमित किंमत
€ 8.70
विक्री किंमत
€ 8.70
ला रोंकैया पिनोट ग्रिगीओ 2017
ला रोन्काइया पिनोट ग्रिझिओ 2017, ला रोन्काइया, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
La Roncaia
नियमित किंमत
€ 14.00
विक्री किंमत
€ 14.00
कॅन्टीना सावा पोगीओ पासानो प्रीमिटिव्हो मांदुरिया 2018
कॅन्टिना सावा पोगीओ पासानो प्रीमेटिव्हो मांदुरिया 2018, कॅन्टिना सावा, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Cantina Sava
नियमित किंमत
€ 6.00
विक्री किंमत
€ 6.00
कॅन्टीना सावा पोगीओ पासानो निग्रोमॅरो 2018
कॅन्टिना सावा पोगीओ पासानो नेग्रोमॅरो 2018, कॅन्टीना सावा, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Cantina Sava
नियमित किंमत
€ 8.15
विक्री किंमत
€ 8.15
मन्सल्टो ला कॉमेंडा चियन्ती 2016
मॅन्सॅल्टो ला कॉमेन्डा चियन्टी २०१,, मॅन्सॅल्टो, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Mansalto
नियमित किंमत
€ 9.50
विक्री किंमत
€ 9.50
मुलिट रेडीस 2017
मुलिट रेडी २०१ 2016, मुलिट, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Mulit
नियमित किंमत
€ 24.00
विक्री किंमत
€ 24.00
फॅन्टीनेल वन अँड ओन्ली प्रोसेस्को ब्रूट 2018
फॅन्टीनेल वन अँड ओन्ली प्रोसेस्को ब्रूट 2018, फॅन्टीनेल, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Fantinel
नियमित किंमत
€ 10.80
विक्री किंमत
€ 10.80
अ‍ॅलेग्रीनी पालाझो डला टोरे 2016
अ‍ॅलेग्रीनी पालाझो डला टोरे २०१,, legलेग्रीनी, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Allegrini
नियमित किंमत
€ 16.00
विक्री किंमत
€ 13.00
विग्नेती डेल वल्चर टुफरेल्लो 2018
विग्नेती डेल वल्चर टुफरेल्लो 2018, विग्नेती डेल वल्चर, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Vigneti del Vulture
नियमित किंमत
€ 10.00
विक्री किंमत
€ 10.00
विना कुक झेलेन 2017
Vina Čuk Zelen 2018, Vina inauk, wevino.store
Vendor
Vina Čuk
नियमित किंमत
€ 10.00
विक्री किंमत
€ 10.00
नाटिव्ह इरेमो सॅन क्विरिको गोल्ड 2016
नातिव इरेमो सॅन क्विरिको गोल्ड २०१,, नाटिव्ह, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Nativ
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 23.00
लिव्हिओ फेलुगा पिनोट ग्रिझिओ 2018
लिव्हिओ फेलुगा पिनोट ग्रिझिओ 2018, लिव्हिओ फेलुगा, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Livio Felluga
नियमित किंमत
€ 16.50
विक्री किंमत
€ 16.50
लिव्हिओ फेलुगा गुलाब 2018
लिव्हिओ फेलुगा गुलाब 2018, लिव्हिओ फेलुगा, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Livio Felluga
नियमित किंमत
€ 14.00
विक्री किंमत
€ 14.00
इम्पारी नीरो डी'अव्होला 2013
इम्पारी नीरो डी'अव्होला 2013, झब्बू, वेव्हिनो.स्टोअर
Vendor
Zabu
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 16.50