वाईन

प्रीमिटिव्हो मंदूरिया झोला 2017
प्रीमिटिव्हो मंदूरिया झोला 2017, विग्नेती डेल सालेंटो, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
विग्नेती डेल सालेंटो
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 9.00
नाटिव्ह इरेमो सॅन क्विरिको २०१
नाटिव्ह इरेमो सॅन क्विरिको २०१,, नातिव, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
नाटिव
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 23.20
Batic गुलाब 2019
Batic गुलाब 2019,Batič, wevino.store
विक्रेता
Batič
नियमित किंमत
€ 14.70
विक्री किंमत
€ 14.70
कॅनेस नीरो दि ट्रॉआ 2016
कॅनेस नीरो दि ट्रॉआ 2016, कॅन्टिना डायोमेड, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
कॅन्टीना डायोमेड
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 23.00
सीए 'देई फ्रेटी ब्रोलेटिनो 2018
सीए 'देई फ्रेटी ब्रोलेटिनो 2018, सीए' देई फ्रेटी, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
Ca 'देई फ्रेटी
नियमित किंमत
€ 17.40
विक्री किंमत
€ 17.40
कॅम्पो मरिना प्रीमिटिव्हो मांदुरिया 2017
कॅम्पो मरिना प्रिमिटिव्हो मांदुरिया 2017, लुसकेर्ली, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
लुककेर्ली
नियमित किंमत
€ 13.92
विक्री किंमत
€ 13.92
Ca 'देई फ्रेटी I फ्रेटी लुगाना 2019
Ca 'देई फ्रेटी I फ्रेटी लुगाना 2019, Ca' देई फ्रेटी, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
Ca 'देई फ्रेटी
नियमित किंमत
€ 13.50
विक्री किंमत
€ 13.40
मालवासिया नेरा झोला 2018
मालवासिया नेरा झोला 2018, विग्नेती डेल सालेंटो, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
विग्नेती डेल सालेंटो
नियमित किंमत
€ 11.00
विक्री किंमत
€ 11.00
मार दे फ्रेड्स अल्बेरिनो 2018
मार डी फ्रेड्स अल्बेरिनो 2018, मार दे फ्रेड्स, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
मार डी फ्रेड्स
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 15.00
अँटिनोरी टिग्नेल्लो 2017
अँटिनोरी टिग्नेल्लो 2017, अँटिनोरी, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
अँटीनोरी
नियमित किंमत
€ 105.00
विक्री किंमत
€ 95.00
क्लॉस डी लॉस सिएटे २०१
क्लॉस डी लॉस सिएटे २०१,, क्लोस डे लॉस सिएटे, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
क्लॉस दे लॉस सिएटे
नियमित किंमत
€ 15.80
विक्री किंमत
€ 15.80
प्रीमिटिवो रितारडारिओ 2018
प्रीमिटिव्हो रिटारडॅरिओ 2018, कॅन्टिना सवा, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
कॅन्टीना सावा
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 10.44
फिन्का बकरा ताबा 2017
फिन्का बकारा ताबा 2017, फिन्का बकारा, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
फिन्का बाकारा
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 12.50
सीए 'देई फ्रेटी रोंचेडॉन 2016
सीए 'देई फ्रेटी रोंचेडोन २०१,, सीए' देई फ्रेटी, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
Ca 'देई फ्रेटी
नियमित किंमत
€ 19.72
विक्री किंमत
€ 19.72
जाकोन्सिक कॅरोलिना आरडेका 2016
जाकोनीस कॅरोलिना रेडीआ २०१,, जॅकोनिस, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
Jakončič
नियमित किंमत
€ 30.00
विक्री किंमत
€ 30.00
ब्लेंटनचा मूळ सिंगल बॅरेल बार्बन ०.0.7 एल
ब्लेंटनचा मूळ सिंगल बॅरेल बार्बन ०.0.7 एल
विक्रेता
वाईन शॉप वेव्हिनो
नियमित किंमत
€ 90.50
विक्री किंमत
€ 90.50
लिव्हिओ फेलुगा शॅरिस 2018
लिव्हिओ फेलुगा शॅरिस 2018, लिव्हिओ फेलुगा, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
लिव्हिओ फेलुगा
नियमित किंमत
€ 15.00
विक्री किंमत
€ 15.00
कॅन्टीना सावा पोगीओ पासानो प्रीमिटिव्हो मांदुरिया 2018
कॅन्टिना सावा पोगीओ पासानो प्रीमेटिव्हो मांदुरिया 2018, कॅन्टिना सावा, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
कॅन्टीना सावा
नियमित किंमत
€ 6.00
विक्री किंमत
€ 6.00
नाटिव्ह इरेमो सॅन क्विरिको गोल्ड 2016
नातिव इरेमो सॅन क्विरिको गोल्ड २०१,, नाटिव्ह, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
नाटिव
नियमित किंमत
€ 24.30
विक्री किंमत
€ 24.30
फिन्का बकरा येया 2018
फिन्का बकारा येया 2018, फिन्का बकारा, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
फिन्का बाकारा
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 8.50
अ‍ॅलेग्रीनी पालाझो डेलला टोरे 2016
अ‍ॅलेग्रीनी पालाझो डला टोरे २०१,, legलेग्रीनी, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
अ‍ॅलेग्रीनी
नियमित किंमत
€ 19.70
विक्री किंमत
€ 19.70
प्रीमिटिव्हो - मेरलोट झोला 2018
प्रीमिटिव्हो - मर्लोट झोला 2018, विग्नेती डेल सालेंटो, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
विग्नेती डेल सालेंटो
नियमित किंमत
€ 8.54
विक्री किंमत
€ 8.54
जाकोन्सिक उव्हिया 2017
जाकोनीया उव्हिया २०१,, जकोनिस, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
Jakončič
नियमित किंमत
€ 23.00
विक्री किंमत
€ 23.00
प्रीमिटिव्हो मंदूरिया झोला 2018
प्रीमिटिव्हो मंदूरिया झोला 2017, विग्नेती डेल सालेंटो, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
विग्नेती डेल सालेंटो
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 14.00
कोलोसी सॅलिना बियानको 2019
कोलोसी सॅलिना बियानको 2019, कोलोसी, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
कोलोसी
नियमित किंमत
€ 8.70
विक्री किंमत
€ 8.70
झब्बू इल पासो नेरेलो मस्कलिस - निरो डी'अव्होला 2018
झब्बू एल पासो नेरेलो मस्कलिस - नीरो डी'अव्होला 2018, जाबू, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
झब्बू
नियमित किंमत
€ 9.00
विक्री किंमत
€ 9.00
फूदी दी ग्वाग्नानो डायसियांची प्रीमिटिव्हो 2017
फूदी दि गुआग्नानो डायसियानी प्रीमिटिव्हो 2017, फूडी दी गुआग्नानो, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
फूडी दि गुआग्नानो
नियमित किंमत
€ 12.00
विक्री किंमत
€ 12.00
पियरे 0% व्हाइट स्पार्कलिंग
पियरे 0% व्हाइट स्पार्कलिंग, पियरे शेव्हिन, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
पियरे कॅव्हिन
नियमित किंमत
€ 8.00
विक्री किंमत
€ 8.00
Batic कॅबर्नेट फ्रॅंक 2017
Batič कॅबर्नेट फ्रँक 2017,Batič, wevino.store
विक्रेता
Batič
नियमित किंमत
€ 22.00
विक्री किंमत
€ 22.00
कॅन्टीना सावा पोगीओ पासानो निग्रोमॅरो 2018
कॅन्टिना सावा पोगीओ पासानो नेग्रोमॅरो 2018, कॅन्टीना सावा, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
कॅन्टीना सावा
नियमित किंमत
€ 8.15
विक्री किंमत
€ 8.15
कॅम्पो मारिनो मालवासिया नेरा सालेंटो 2017
कॅम्पो मारिनो मालवासिया नेरा सालेन्टो 2017, लुसकेर्ली, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
लुककेर्ली
नियमित किंमत
€ 8.70
विक्री किंमत
€ 8.70
पियरे चेव्हिन 0% मेरलोट
पियरे चॅव्हिन 0% मेरलोट, पियरे चेव्हिन, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
पियरे कॅव्हिन
नियमित किंमत
€ 8.00
विक्री किंमत
€ 8.00
लिव्हिओ फेलुगा व्हर्टीगो रोसो 2018
लिव्हिओ फेलुगा व्हर्टीगो रोसो 2018, लिव्हिओ फेलुगा, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
लिव्हिओ फेलुगा
नियमित किंमत
€ 13.92
विक्री किंमत
€ 13.92
Cem Reis Tinto 2018
Cem Reis Tinto 2018
विक्रेता
हेरदाडे दा मारोतेरा
नियमित किंमत
बाहेर विकले
विक्री किंमत
€ 55.00
मारणी सतरपेझो सपेरावी २०१.
मारानी सतरपेझो सपेरावी २०१,, मारानी, ​​वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
मारणी
नियमित किंमत
€ 26.60
विक्री किंमत
€ 26.60
ला रोंकैया पिनोट ग्रिगीओ 2017
ला रोन्काइया पिनोट ग्रिझिओ 2017, ला रोन्काइया, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
ला रोंकैया
नियमित किंमत
€ 14.00
विक्री किंमत
€ 14.00
सीए देई फ्रेटी रोजा डेई फ्रेटी रिव्हिएरा डेल गर्डा क्लासिको 2019
सीओ देई फ्रेटी रोजा देई फ्रेटी रिव्हिएरा डेल गर्डा क्लासिको 2019, सीए देई फ्रेटी, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
Ca 'देई फ्रेटी
नियमित किंमत
€ 13.50
विक्री किंमत
€ 12.70
अ‍ॅलेग्रीनी ला ग्रोला 2016
अ‍ॅलेग्रीनी ला ग्रोला २०१,, legलेग्रीनी, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
अ‍ॅलेग्रीनी
नियमित किंमत
€ 24.00
विक्री किंमत
€ 24.00
मारणी कोंडोली सपेरावी 2017
मारानी कोंडोली सपेरावी 2017, मारानी, ​​वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
मारणी
नियमित किंमत
€ 14.50
विक्री किंमत
€ 14.50
मॅसेन सचेल मार्गॉक्स २०१
मैसन शिशेल मार्गॉक्स २०१ 2016, मैसन सचेल, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
मैसन शिशेल
नियमित किंमत
€ 29.00
विक्री किंमत
€ 24.00