इटालियन वाइन

इटालियन वाइन इटलीची वाईन प्राचीन वाइन परंपरा आणि मनोरंजक वाइन क्षेत्रांचे संयोजन आहे. हे वाइन इतिहास आणि वाइन अनुभवांचे संयोजन आहे. आमच्या वाइन स्टोअरमध्ये विविध प्रांतांमधून इटालियन दर्जेदार वाइनचा आनंद घ्या. आम्ही आमच्या स्टोअरमध्ये प्रत्येक इटालियन वाइन वापरण्याचा प्रयत्न केला आणि निवडले. आमच्या इटालियन मद्याच्या संग्रहातून आपण मोहित व्हाल!

इटली वाइन नकाशा

Bibi Graetz Testamatta 2018
Bibi Graetz Testamatta 2018
विक्रेता
Bibi Graetz
नियमित किंमत
€ 92.00
विक्री किंमत
€ 92.00
Bibi Graetz Colore 2018
Bibi Graetz Colore 2018
विक्रेता
Bibi Graetz
नियमित किंमत
€ 219.00
विक्री किंमत
€ 219.00
मार्चेसी फ्रेस्कोबाल्डी कॅस्टेलिजिओकोन्डो, ब्रुनेलो दि मॉन्टलसिनो 2016
मार्चेसी फ्रेस्कोबाल्डी कॅस्टेलिजिओकोन्डो, ब्रुनेलो दि मॉन्टलसिनो 2016
विक्रेता
कॅस्टेलिजिओकोन्डो
नियमित किंमत
€ 45.00
विक्री किंमत
€ 45.00
फेटोरिया दे बार्बी ब्रुनेलो दि मॉन्टालिसिनो 2016
फेटोरिया दे बार्बी ब्रुनेलो दि मॉन्टालिसिनो 2016
विक्रेता
फॅटोरिया देई बर्बी
नियमित किंमत
€ 38.00
विक्री किंमत
€ 38.00
विग्नेती डेल व्हल्चर पिपोली अगलियानिको डेल वल्चर 2018
विग्नेती डेल व्हल्चर पिपोली अगलियानिको डेल वल्चर 2018
विक्रेता
फरनेस विनी
नियमित किंमत
€ 8.00
विक्री किंमत
€ 8.00
विग्नेती डेल वल्चर टुफरेल्लो 2019
विग्नेती डेल वल्चर टुफरेल्लो 2018, विग्नेती डेल वल्चर, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
विग्नेती डेल गिधाड
नियमित किंमत
€ 10.40
विक्री किंमत
€ 10.40
प्रीमिटिव्हो - मेरलोट झोला 2019
प्रीमिटिव्हो - मर्लोट झोला 2018, विग्नेती डेल सालेंटो, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
विग्नेती डेल सालेंटो
नियमित किंमत
€ 8.54
विक्री किंमत
€ 8.54
कॅनेस नीरो दि ट्रॉआ 2017
कॅनेस नीरो दि ट्रॉआ 2016, कॅन्टिना डायोमेड, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
कॅन्टीना डायोमेड
नियमित किंमत
€ 23.00
विक्री किंमत
€ 23.00
प्रीमिटिव्हो मंदूरिया झोला 2019
प्रीमिटिव्हो मंदूरिया झोला 2017, विग्नेती डेल सालेंटो, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
विग्नेती डेल सालेंटो
नियमित किंमत
€ 14.00
विक्री किंमत
€ 9.28
कॅम्पो मरिना प्रीमिटिव्हो मांदुरिया 2019
कॅम्पो मरिना प्रिमिटिव्हो मांदुरिया 2017, लुसकेर्ली, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
लुककेर्ली
नियमित किंमत
€ 13.92
विक्री किंमत
€ 13.92
गॅलाट्रोना, पेट्रोलो 2018
गॅलाट्रोना, पेट्रोलो 2018
विक्रेता
पेट्रोल
नियमित किंमत
€ 93.90
विक्री किंमत
€ 93.90
तेनुता डेल'ऑर्नेलिया मासेटो 2017
मॅसेटो 2015, मॅसेटो, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
मासेटो
नियमित किंमत
€ 657.00
विक्री किंमत
€ 657.00
कॅपो मार्टिनो, जर्मन 2015
कॅपो मार्टिनो, जर्मन 2015
विक्रेता
जर्मन
नियमित किंमत
€ 58.00
विक्री किंमत
€ 58.00
अँटिनोरी - तेनुता ग्वाडो अल तस्सो - कॉन् 'यूगो 2018
अँटिनोरी - तेनुता ग्वाडो अल तस्सो - कॉन् 'यूगो 2018
विक्रेता
तेनुता ग्वाडो अल तस्सो
नियमित किंमत
€ 38.20
विक्री किंमत
€ 38.20
अँटीनोरी व्हिला अँटिनोरी चियन्टी क्लासिको रिझर्वा २०१.
अँटीनोरी व्हिला अँटिनोरी चियन्टी क्लासिको रिझर्वा २०१.
विक्रेता
मार्चेसी अँटिनोरी
नियमित किंमत
€ 23.20
विक्री किंमत
€ 23.20
अँटिनोरी टेनुटा टिग्नेल्लो 'सोलिया' 2017
अँटिनोरी टेनुटा टिग्नेल्लो 'सोलिया' 2017
विक्रेता
मार्चेसी अँटिनोरी
नियमित किंमत
€ 288.80
विक्री किंमत
€ 288.80
अ‍ॅलेग्रीनी ला ग्रोला 2017
अ‍ॅलेग्रीनी ला ग्रोला २०१,, legलेग्रीनी, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
अ‍ॅलेग्रीनी
नियमित किंमत
€ 24.00
विक्री किंमत
€ 24.00
अ‍ॅलेग्रीनी पालाझो डेलला टोरे 2017
अ‍ॅलेग्रीनी पालाझो डला टोरे २०१,, legलेग्रीनी, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
अ‍ॅलेग्रीनी
नियमित किंमत
€ 19.70
विक्री किंमत
€ 19.70
आयसोले ई ओलेना सेपरेलो 2016
आयसोले ई ओलेना सेपरेलो 2016
विक्रेता
आयसोले ई ओलेना
नियमित किंमत
€ 82.90
विक्री किंमत
€ 82.90
विग्नेती डेल सालेन्टो विग्ने वेची प्रीमिटिव्हो मंदूरिया २०१ia
विग्नेती डेल सालेन्टो विग्ने वेची प्रिमिटिव्हो मांदुरिया २०१,, फरनेस, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
फरनेस विनी
नियमित किंमत
€ 22.00
विक्री किंमत
€ 22.00
अँटिनोरी टेनुटा ग्वाडो अल त्सो बोलघेरी सुपरिअर 2016
अँटिनोरी टेनुटा ग्वाडो अल त्सो बोलघेरी सुपरिअर 2016
विक्रेता
तेनुता ग्वाडो अल तस्सो
नियमित किंमत
€ 116.00
विक्री किंमत
€ 116.00
तेनुता अँटिनोरी 'मार्चेस अँटिनोरी' चियन्टी क्लासिको रिझर्वा 2016
तेनुता अँटिनोरी 'मार्चेस अँटिनोरी' चियन्टी क्लासिको रिझर्वा 2016
विक्रेता
मार्चेसी अँटिनोरी
नियमित किंमत
€ 35.90
विक्री किंमत
€ 35.90
सॅन गाईडो गिडाल्बर्टो 2012
सॅन गिडो गिडाल्बर्टो 2012, सॅन गिडो, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
सॅन गिडो
नियमित किंमत
€ 45.00
विक्री किंमत
€ 45.00
ला स्पिया अल्पी रेटिक रोसो कॅस्टेलॅक 2019
ला स्पिया अल्पी रेटिक रोसो कॅस्टेलॅक 2019
विक्रेता
ला स्पा
नियमित किंमत
€ 14.00
विक्री किंमत
€ 14.00
ला स्पिया अल्पी रेटिक रोसो 2019
ला स्पिया अल्पी रेटिक रोसो 2019
विक्रेता
ला स्पा
नियमित किंमत
€ 14.00
विक्री किंमत
€ 14.00
क्विंटरेली ज्युसेप्पे वेनेटो अल्झेरो कॅबर्नेट 2011
क्विंटरेली ज्युसेप्पे वेनेटो अल्झेरो कॅबर्नेट २०० Qu, क्विंटरेली ज्युसेप्पे, वेव्हिनो.स्टोअर
विक्रेता
ज्युसेपे क्विंटरेली
नियमित किंमत
€ 260.00
विक्री किंमत
€ 260.00
रफिनो रिझर्वा डुकले चियन्ती क्लासिको 2016
रफिनो रिझर्वा डुकले चियन्ती क्लासिको 2016
विक्रेता
रफिनो
नियमित किंमत
€ 22.00
विक्री किंमत
€ 22.00
लेस क्रीट्स कुवे बोईस 2016
लेस क्रीट्स कुवे बोईस 2016
विक्रेता
लेस क्रीट्स
नियमित किंमत
€ 40.00
विक्री किंमत
€ 40.00
बरोलो ब्रुनेट ज्युसेपे रिनलदी 2015
बरोलो ब्रुनेट ज्युसेपे रिनलदी 2015
विक्रेता
ज्युसेप्पे रिनाल्डि
नियमित किंमत
€ 346.00
विक्री किंमत
€ 346.00
बरोलो ले रोचे डेल फॅलेटो, ब्रुनो गियाकोसा 2015
बरोलो ले रोचे डेल फॅलेटो, ब्रुनो गियाकोसा 2015
विक्रेता
ब्रुनो गियाकोसा
नियमित किंमत
€ 208.00
विक्री किंमत
€ 208.00
बरोलो ले व्हिग्ने सॅन्ड्रॉन लुसियानो 2016
बरोलो ले व्हिग्ने सॅन्ड्रॉन लुसियानो 2016
विक्रेता
लुसियानो सँडरोन
नियमित किंमत
€ 220.00
विक्री किंमत
€ 220.00
सॅन्ड्रॉन बेरोलो कॅननुबी अलेस्टे 2016
सॅन्ड्रॉन बेरोलो कॅननुबी अलेस्टे 2016
विक्रेता
लुसियानो सँडरोन
नियमित किंमत
€ 140.00
विक्री किंमत
€ 140.00
पियो सीझर बेरोलो 2016
पियो सीझर बेरोलो 2016
विक्रेता
पियो सीझर
नियमित किंमत
€ 60.30
विक्री किंमत
€ 60.30
व्हिएट्टी बेरोलो कॅस्टिग्लिओन, रेड 2010
व्हिएट्टी बेरोलो कॅस्टिग्लिओन, रेड 2010
विक्रेता
व्हिएट्टी
नियमित किंमत
€ 74.00
विक्री किंमत
€ 74.00
गियाकोसा ब्रूनो बरोलो फालेटो रेड २०१
गियाकोसा ब्रूनो बरोलो फालेटो रेड २०१
विक्रेता
ब्रुनो गियाकोसा
नियमित किंमत
€ 212.00
विक्री किंमत
€ 212.00
कॅप्पेलानो, बरोलो पाई रुपस्ट्रिस 2014
कॅप्पेलानो, बरोलो पाई रुपस्ट्रिस 2014
विक्रेता
कॅप्पेलानो
नियमित किंमत
€ 223.00
विक्री किंमत
€ 223.00
गाजा सोरी टिल्डिन बार्बरेस्को 2015
गाजा सोरी टिल्डिन बार्बरेस्को 2015
विक्रेता
गाजा
नियमित किंमत
€ 466.00
विक्री किंमत
€ 466.00
रेनाटो रट्टी मार्सेनेस्को बार्लो 2015
रेनाटो रट्टी मार्सेनेस्को बार्लो 2015
विक्रेता
रेनाटो रत्ती वाईनरी
नियमित किंमत
€ 45.00
विक्री किंमत
€ 45.00
गियाकोमो बोरोग्नो बेरोलो रिसर्वा 2013
गियाकोमो बोरोग्नो बेरोलो रिसर्वा 2013
विक्रेता
गियाकोमो बोरोग्नो आणि फिगली
नियमित किंमत
€ 98.60
विक्री किंमत
€ 98.60
फोंटानाफ्रेडदा बरोलो 2013
फोंटानाफ्रेडदा बरोलो 2013
विक्रेता
फोंटानाफ्रेडडा
नियमित किंमत
€ 43.00
विक्री किंमत
€ 43.00